Redakcja

WYDAWCA: MEPRESS Sp. z o.o.

ADRES REDAKCJI: ul. Przedborska, 97-500 Radomsko, tel./fax 44 738-11-80, 738-11-81

ZESPÓŁ: Andrzej ANDRYSIAK (tel. 606 776 401), aa@radomszczanska.pl, Janusz KUCHARSKI (tel. 786 042 652) jk@radomszczanska.pl

www.radioera.pl

redakcja@radioera.pl